ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 640 06  - ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ.: 2510361371 - FAX:  2510361219

info@chrisanthidis.gr