Βικελίδης - Χρυσανθίδης Α.Β.Ε.Ε.

Ποιότητα

Στη Βικελίδης - Χρυσανθίδης ΑΒΕΕ διασφαλίζουμε την παραγωγική μας διαδικασία και τα προϊόντα μας, εφαρμόζοντας το πιστοποιημένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 (HACCP). Μεταγενέστερα το αναβάθμισε στο πιο απαιτητικό και αυστηρό σύστημα FSSC 22000, που είναι ισότιμο των BRC & IFS.

Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια η εταιρία πιστοποιήθηκε και από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HALAL, εκπληρώνοντας όλες τις απαιτήσεις σύμφωνα με τους Ισλαμικούς νόμους και κανονισμούς.

Το επιστημονικό προσωπικό που επιβλέπει όλα τα συστήματα παραγωγής και ποιότητας, αποτελείται από δύο τεχνολόγους τροφίμων. Στόχος της εταιρίας είναι η διαρκής βελτίωση σε θέματα ποιότητας και η συνέχιση της εφαρμογής των νέων τάσεων – προδιαγραφών ποιότητας σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και τις νέες τάσεις στην παγκόσμια διαδικασία παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας.

   
0